Please select a valid form

Minikone Oy:n tietosuojakäytäntö

Jotta voisimme tarjota sinulle juuri sinua kiinnostavaa tietoa, saatamme tarkastella ostohistoriaasi ja ilmoittamiasi kiinnostuksen kohteita. Saadaksemme paremman kuvan kiinnostuksen kohteistasi, voimme myös yhdistää antamiasi tietoja evästeiden avulla keräämäämme dataan käynneistäsi verkkosivustollamme ja mobiilipalveluissamme.

Evästeet

 

Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.

Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

 

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

 

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.

 

 

Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan, kuinka Minikone Oy kerää, käyttää ja säilyttää tietoja, jotka koskevat henkilökohtaisia tietojasi Käytettäessä palveluitamme voivat asiakkaamme ja muut käyttäjät luovuttaa henkilötietoja joko yksityishenkilöinä tai yrityksen edustajina. Olemme vastuussa asiakkaiden jättämistä henkilötiedoista ja niitä käsitellään yksityisyyden suojan käytäntöjen mukaisesti.

Mitä tietoja käsittelemme

Henkilötietojen käyttö

Henkilötiedoilla tarkoitamme tietoja, joilla henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuoraan. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite tai puhelintiedot.

Keräämme henkilötietoja (etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, ammatti, sähköposti, puhelinnumero ja maksutiedot), kun käytät palveluitamme. Tietoja kerätään esimerkiksi, kun avaamme asiakastilin, tilaat tuotteita tai palveluita, jätät laskutustiedot tai ilmoitat muuten henkilötietoja järjestelmiimme.

 

Järjestelmätiedot

Koneiden järjestelmätiedot ovat digitaalisiin tuotteisiin sisällytettyä, niiden käyttämää tai tuottamaa tietoa.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja tallennetaan näihin tarkoituksiin:

  • Minikoneen tuotteiden ja palveluiden myynnin ja ostojen hallinta, markkinointi ja tarjousehdotuksien luominen.

 

  • Minikone Oy ei kerää käyttäjiensä henkilötietoja lukuun ottamatta tilanteita, joissa käyttäjä antaa tietonsa sekä näinollen hyväksyy niiden käytön. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi; pyytäessään tarjouksen, tilatessaan uutiskirjeen, osallistuessaan tutkimukseen, kilpailuun, arvontaan.

Oikeudellinen peruste

Tietosuojasäännösten mukaan tietoa saa käsitellä vain silloin, kun sille on oikeudenmukainen syy. Käsittelemme henkilötietojasi siis aina laillisesti ja vain tarpeenmukaisesti.

Alla on listattu oikeusperusteiset syyt, joita käytämme.

Sopimuksen täyttäminen

Käsittelemme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia asiakkaan tai käyttäjän tunnistamiseksi. Tietojen avulla käsittelemme tilaukset ja toimitukset sopimuksen mukaisesti.

Oikeudellinen velvoite

Käsittelemme tietojasi niin, että täytämme lakisääteiset velvollisuutemme, esimerkiksi laskutustietoja käsitellään kirjanpitolain ja verolainsäännösten mukaisesti.

Suostumus

Tilaamalla markkinointimateriaalejamme tai lähettämällä tuotekyselyjä verkkosivujemme kautta hyväksyt, että käsittelemme tietojasi. Tällöin käytämme tietojasi ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Tietojen kerääminen ja siirtäminen

Tietyissä tilanteissa Minikone Oy voi toimittaa henkilötietoja seuraaville yhteistyötahoille: viranomaiset, vakuutusyhtiöt, rahoitusyhtiöt, yhteistyökorjaamot ja muut yhteistyöyritykset.

Henkilötietojen säilytys

Voit milloin vain lopettaa suhteesi Minikoneeseen irtisanomalla asiakkuutesi ja sopimuksesi. Tällöin säilytämme henkilötietojasi sen ajan, mikä sopimuksen purkamiseen ja siihen liittyviin asioihin menee. Emme säilytä tietojasi kuitenkaan pidempään kuin on lain mukaan sallittua.

Oikeus henkilötietojen käsittelyä koskeviin tietoihin

Henkilöillä jotka haluavat tietää, mitä tietoja heistä tallentuu, ovat oikeutettuja saamaan nämä tiedot riippumatta siitä, mitä kautta tiedot on kerätty.

Lähetä kirjallinen pyyntö osoitteeseen: info@minikone.com

Säilytettyjen henkilötietojen käyttäjällä on aiheellisissa tapauksissa oikeus edellyttää häntä koskevien tietojen poistamiseen, korjaamiseen tai täydentämiseen.

Pyynnön esittäjän on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä, mikäli kuitenkin on kyse markkinointikiellosta niin siihen emme tarvitse henkilöllisyyden toteamusta.

Emme kuitenkaan luovuta henkilötietoja, mikäli pyynnön esittäjän henkilöllisyyttä ei pystytä toteamaan riittävällä varmuudella. Kiellon perustelut ilmoitetaan käyttäjälle. Käyttäjällä on oikeus riitauttaa henkilötietojen luovuttamisen kielteinen päätös, kuten Henkilötietolaissa ja muissa koskevissa laeissa ja säädöksissä säädetään.

Rekisteripyynnöt arkistoidaan Minikone Oy:llä. Vastaamme pyyntöihin ilman tarpeetonta viivästelyä.

Google

Käytämme verkkosivustollamme Google Inc:n tarjoamia palveluita, kuten Google AdWords sekä Google Analytics. Googlen palvelut käyttävät toiminnassaan evästeitä, jotka ovat laitteellasi sijaitsevia tekstitiedostoja. Ne auttavat sivujen ylläpitäjiä analysoimaan, käyttäjien toimintaa sivuilla. Evästeiden keräämä tieto sivujen käytöstä (sisältäen tunnistamattomaksi tehdyn IP-osoitteesi) käsitellään ja varastoidaan Googlen palvelimille. Google käyttää kerättyä tietoa kehittääkseen sivujen käyttäjäkokemusta. Google tuottaa sivujen käyttäjäraportin sivujen ylläpitäjälle ja tarjoaa palveluita, jotka liittyvät sivujen käyttämiseen ja käyttöaktiivisuuteen sekä internetin käyttöön. Google voi myös tarjota tätä tietoa kolmansille osapuolille, mikäli laki vaatii tai kolmannet osapuolet käsittelevät tietoa Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muuhun ylläpitämäänsä tietoon. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Kieltämällä evästeet et välttämättä voi käyttää kaikkia sivuston ominaisuuksia. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt Googlen tekemän tiedonkäsittelyn niihin tarkoituksiin ja niillä tavoilla kuin edellä esitettynä on kuvattu.

Voit estää Googlea etsimästä jo luotuja evästeitä, jotka on yhdistetty tähän nettisivuun (myös IP-osoitteesi) ja estää Googlea käsittelemästä tätä tietoa lataamalla ja tallentamalla tämän selaimeesi:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Tarkempaa tietoa miten Google käyttää käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa:

http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/partners/

Minikone Oy ei luovuta henkilötietoja, mikäli pyynnön esittäjän henkilöllisyyttä ei pystytä toteamaan riittävällä varmuudella. Kiellon perustelut ilmoitetaan käyttäjälle. Käyttäjällä on oikeus riitauttaa henkilötietojen luovuttamisen kielteinen päätös, kuten Henkilötietolaissa ja muissa koskevissa laeissa ja säädöksissä säädetään.

Tietoturva

Jotta varastoimamme henkilötiedot pysyisivät turvassa, olemme ryhtyneet useisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Sisällytämme toimittajiemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme sopimuksiin, että asiakkaidemme henkilötietoja tulee käsitellä meidän ohjeistuksemme ja käytäntöjemme mukaan.

Pääsy tilaan, jossa säilytämme henkilötietoja, on rajattu ja työntekijöiden täytyy käyttää henkilötunnistusta päästäkseen tietoihin käsiksi. Myös yrityksen verkkoon kirjautumiseen vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana ja meillä on käytössämme palomuurit sekä viruksentorjuntaohjelmat. Nämä ovat turvallisuustoimia, jotta pystymme suojaamaan henkilötietojasi ja estämään perusteeton pääsyn tietoihin.

Yhdessä kohti turvallisempaa tulevaisuutta !